Maatalousnaisten historiaa Kangasalla

Kangasalan maamiesseuran naisosaston ensimmäinen toimintavuosi 1932

Wuosikertomus

Naisosasto perustettiin Maamiesseuran kokouksessa Suojeluskunnan talolla maaliskuun 15 pvä 1932. Kokoukseen oli saapunut noin 30 henkeä miehiä ja naisia, jotka päättivät ryhtyä toimimaan maatalouden innostuttamiseksi ja kohottamiseksi kukin omalla paikkakunnallaan kautta koko pitäjän.

Perustetulle osastolle muodostettiin johtokunta, johon tulivat rovastinna Eeva Tuhkanen, emännät Aino Heikkilä ja Hilma Sammalisto sekä Mandi Juva vakinaisiksi ja varalle emäntä Iida Routamaa ja konsulentti, neiti Olga Lehtinen. Johtokunta keskuudestaan valitsi puheenjohtajaksi emäntä Hilma Sammaliston, rahastonhoitajaksi rovastinna Eeva Tuhkasen ja sihteeriksi M.Juvan.

Keväällä pani naisosasto toimeen esitelmätilaisuuden, jossa kanalan omistaja, herra Erkki Tiitola esitelmöi kananhoidosta ja agronomi Salokangas sikataloudesta.

Syksyllä maatalousjuhla- ja kerhonäyttelyn aikana Nuorisoseuran pirtillä sekä suojeluskuntatalolla järjesti naisosasto ravintolan, josta tulot tulivat naisosaston tilille. Waroja osastolla on 731 mk 40p.

Helsingin yliopiston juhlasalissa vietettiin 9.4.2016 Maa- ja kotitalousnaisten historiikin julkistamisjuhlaa. Teoksen "Omat avaimet" on koonnut FM Kirsti Manninen.

Kangasalan maaseutuseura ja Keski-Kangasalan naisosasto avustivat kumpikin rahallisesti historiikin kustantamista.