Kangasalan Maamiesseurasta Kangasalan Maaseutuseura

Kangasalan Maamiesseura ry piti syyskokouksensa lauantaina 22.11.2014 ravintolassa Neljä Vuodenaikaa. Kokous oli seuran historiassa merkittävä, sillä kokouksessa hyväksyttiin seuralle uusi nimi ja uudet säännöt vanhojen oltua voimassa peräti 94 vuotta.

Seuralla on takanaan 105 toimintavuotta. Se alkoi toimia vuonna 1909 nimellä Kangasalan Maalaisseura. Vuonna 1920 seura sai uudet säännöt ja samalla nimi muuttui Kangasalan Maamiesseura ry:ksi.

Runsaan sadan vuoden aikana maa- ja metsätalous elinkeinoina sekä koko maaseutu ovat kokeneet syviäkin muutoksia. Vuonna 2007 maatalouden osuus alueen työpaikoista oli kaupunkien läheisellä maaseudulla 4,6 %, ydinmaaseudulla 11,4 % ja harvaan asutulla maaseudulla 12,0 % (Lähde: Tilastokeskus). Seuratoiminta on myötäillyt näitä muutoksia. Maaseudun asujaimisto on monipuolistunut.   Laajentunut asukkaiden kirjo voisi rikastuttaa myös seuratoiminnan kautta syntyvää yhteisöllisyyttä. Lainatakseni jo aiemmin lausuttuja sanoja: "Tervetuloa mukaan toimintaan kaikki, joiden koti ja/tai sydän on maalla." 

Maaseutuseura -nimikkeen toivotaan avartavan kiinnostusta seuraa kohtaan. Jäseniksi toivotaan kaikenikäisiä ja laajasti eri ammattialoja edustavia henkilöitä, joille maaseutu on ammatinharjoitus- tai asuinpaikka, ennen kaikkea mukaan toivotaan henkilöitä, jotka kokevat maaseudun läheiseksi ja haluavat olla mukana "maaseutumaisissa" toiminnoissa. Seuran jäsenenä voi vaikuttaa toiminnan sisältöön.

                                                                                                                    Raportoija: Kaarina Rikala 

Yhdistykselle hyväksytyt uudet säännöt ja nimenmuutos astuivat voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltyä muutokseen liittyvät dokumentit. Säännöt ja nimi rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 12.3.2015.

Yhdistyksen johtokuntaan valittiin uudelleen erovuoroiset, joten johtokunnassa jatkavat samat henkilöt kuin toimintavuonna 2014.

Kokouksen jälkeen laulettiin muutama joululaulu ja nautittiin maukas jouluateria vilkkaan keskustelun kera. Paikalla oli 32 jouluruokailijaa.

Joulupöydän antimia

Jouluaterian toiseksi nuorin osallistuja                                                                                                                            Kuvat: Kaarina Rikala